Szakterületeim

Ügyvédi praxisom sokrétű, számos jogterületet átfog: a kedves Érdeklődő a leggyakrabban előforduló ügycsoportokról ezen az oldalon olvashat.

Szakterületeim

CSALÁDJOG

Széleskörű tapasztalattal rendelkezem a peres és peren kívüli családjogi jogviták terén. Kiemelt ügycsoportok:

 • házassági bontóperek,
 • élettársi életközösség felbontása,
 • gyermekelhelyezés,
 • gyermektartásdíj megállapítása, módosítása megszüntetése,
 • kapcsolattartás szabályozása, megváltoztatása,
 • házassági vagy élettársi vagyonjogi szerződés elkészítése,
 • házastársi vagyonközösség megszüntetése.

INGATLANJOG

 • ingatlannal kapcsolatos okiratok szerkesztése (adásvételi szerződés, ajándékozás, bérleti szerződés csereszerződés, haszonélvezeti jog alapítása…stb.)
 • ingatlanokkal kapcsolatos peres képviselet ellátása,
 • közös tulajdon megszüntetése,
 • elbirtoklási igények érvényesítése,
 • telekalakítás,
 • társasházi lakás, garázs, termőföld, zártkert, ház, házrész és bármely ingatlan ügyintézésével kapcsolatos jogi tanácsadás.

PERES ÉS PEREN KÍVÜLI KÉPVISELET

Mind  a polgári, mind pedig  a büntető eljárási jog jelentős változáson megy keresztül. 2018-ban új büntetőeljárási törvény és új polgári perrendtartási kódex lép hatályba. A reformok kihatnak a bírósági és közjegyzői nemperes eljárásokra is.

Fő szabállyá válik az elektronikus kapcsolattartás és alapjaiban változik meg az igényérvényesítés módja és az  eszköztára.

Arra törekszem, hogy a jogszabályok útvesztőiben szaktudásommal ügyfeleim segítségére lehessek. 

Öröklési jog, hagyatéki ügyek, végrendeletek

Tapasztalataim alapján a családi kapcsolatok szövevényessége és azok rendezetlensége miatt  az öröklési jogi szabályok alkalmazása egyre nehezebbé válik.

Egyre gyakrabban találkozom határon átnyúló öröklési jogvitákkal, így mára elengedhetetlenné vált a nemzetközi magánjogi szabályozás ismerete és azok alkalmazása a hagyatéki eljárások során. 

E körben az alábbi ügycsoportokkal foglalkozom: 

 • végrendelet készítése
 • tartási, életjáradéki, öröklési szerződés készítése,
 • képviselet hagyatéki eljárásban,
 • peres képviselet ellátása öröklési jogvitákban,
 • öröklési, hagyatéki ügyekkel kapcsolatos jogi tanácsadás.

Szerződések készítése és véleményezése

A szerződések joga olyan terület, amely speciális tudást igényel.  A felek sok esetben kötnek olyan megállapodásokat, amely jogi szakember segítsége nélkül készült, és sokszor a tényleges szerződési akaratukat sem tartalmazza megfelelően. 

Álláspontom szerint egy ilyen kötelezettségvállalás a későbbiekben  visszafordíthatatlan problémákat tud okozni.  Ennek elkerülése érdekében szükségesnek tartom a felek akaratának feltérképezését és egy ennek megfelelően kialakított szerződéses tartalom rögzítését. 

E körben vállalom szerződések készítését és véleményezését. 

Az egyesületek ügyei intézésében szerzett széleskörű tapasztalataim alapján elmondható, hogy a jogszabályi háttér változékonysága miatt manapság az egyesület vezető tisztségviselőitől nem várható el a szakszerű segítség nélküli  ügyintézés. 

A civil bírósági eljárások költségmentessége sok egyesületi vezetőt arra ösztönöz, hogy az ügyvédi munkadíjat is megspórolva maga intézze az egyesület bírósági nyilvántartásával kapcsolatos ügyeit.  Az eljárások elhúzódása és bonyolultsága, valamint a bírósággal történő állandó kapcsolattartás miatt azonban sokan ráébrednek arra, hogy jogi szakember segítségével könnyebben és lényegesen gyorsabban intézhetők a civil szervezetek ügyei. 

E körben vállalom:

 • egyesület alapítását
 • alapszabály módosítását
 • egyesület megszüntetését

Alapítványok

Az alapítványok, mint civil szervetek számára elengedhetetlen a törvényes működés, hiszen csak így tudják megvalósítani az alapító okiratban megfogalmazott céljaikat.  Egy szervezet törvényes működése érdekében szükséges valamennyi, a civil szervetek jogával foglalkozó jogszabály folyamatos nyomon követése, amely komoly felkészültséget kíván meg.

E körben az alábbiakkal foglalkozom:

 • alapítvány alapítása
 • alapító okirat módosítása
 • alapítvány megszüntetése

Tapasztalataim alapján egy büntetőeljárás során az ügyvédnek kulcsfontosságú szerepe van már az eljárás megindulásának pillanatától. 

E körben vállalom mind a védelem ellátásával, mind pedig a sértetti képviselettel kapcsolatos teljes körű ügyintézést.

jogi tanácsadás

Előzetes időpont egyeztetést követően fogadom irodámban azon kedves ügyfeleimet, akik egy adott ügy kapcsán vagy általánosságban szeretnének jogi tanácsot, véleményezést kérni.

Az ügy bonyolultságától függően, az esetleges irattanulmányozás után arra törekszem, hogy szakmailag megalapozott tájékoztatást nyújtsak.

Amennyiben a későbbiek során ügyvédi megbízásra is sor kerül, úgy ezen jogi tanácsadás díja az ügyvédi munkadíjba beszámítom.

Ha jogi tanácsot szeretne kérni, ügyvédet keres vagy kérdést kíván feltenni, lépjen kapcsolatba velem elérhetőségeim valamelyikén vagy töltse ki az alábbi űrlapot!

Adatkezelési Szabályzat: https://drkisserika.hu/adatkezelesi-szabalyzat/