Dr. Kiss Erika ügyvéd Debrecen001

Dr. KISS ERIKA

ÜGYVÉD DEBRECEN

Iroda: 4025 Debrecen, Arany János utca 44.

Aliroda: 4181 Nádudvar, Fő út 75.

Köszöntöm honlapomon!

Dr. Kiss Erika ügyvéd vagyok, a Debreceni Ügyvédi Kamara tagja.

Engedje meg, hogy néhány mondatban bemutatkozzam.

Debrecenben születtem, és bár családi szálak Nádudvar városához fűznek, ahol gyermekkoromat is töltöttem, tanulmányaim nagy részét Debrecenben, jelenlegi lakóhelyemen folytattam.

2004-től 2008-ig a Debreceni Református Gimnázium Kollégiumának biológia tagozatos diákja voltam. Eredetileg az orvosi pálya iránti vonzalom miatt választottam a Kollégium igen kiemelkedőnek és erősnek számító szakát, ám – akkori kémiatanárom segítségével – hamar felismertem, hogy az embereknek történő segítségnyújtás egy másik formája jóval közelebb áll hozzám.

Ezt követően jelentkeztem a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi karára, ahol 2013-ban diplomáztam.

Az ügyvédjelölti éveket követően 2017-ben indítottam ügyvédi praxisomat, amely a klasszikus ügyvédi tevékenységek nagy részét lefedve törekszik kiszolgálni a már meglévő és leendő ügyfélköre jogi igényeit.

XXI. századi modern környezetben fogadom ügyfeleimet Debrecen belvárosában, a Járásbíróság és az Ítélőtábla szomszédságában. Irodám külön ügyfélváróval és a legszigorúbb ügyvédi titoktartási szabályok betartására alkalmas, és bizalmas beszélgetések lefolytatásához elengedhetetlen külön tárgyalóteremmel is rendelkezik.

Mind a kapcsolatfelvétel, mind pedig az ügyfélfogadás során igyekszem rugalmasan eljárni. A gyors és hatékony ügyintézés érdekében arra törekszem, hogy ügyfeleim a lehető legváltozatosabb kapcsolattartási módok közül választhassák ki a számukra legmegfelelőbbet.

A hivatali ügyfélfogadással szemben ügyfeleim egyéni kéréseit is figyelembe véve rugalmasabb időpont egyeztetésre is lehetőség van. Vállalkozó szellemű szüleim elveiből tanulva sokszor a munkaidő fogalmát nem ismerve, egyedi esetekben én is igyekszem segítséget nyújtani azoknak, akiknek igen szűkös időkeret áll rendelkezésre ügyeik intézésére.

Célom az, hogy a jövőben magam is hozzájáruljak egy élhetőbb környezet megteremtéséhez, biztosítva ügyfeleim részére a könnyű eligazodást jelen jogszabályi környezet útvesztőiben és a védelmet az állam túlkapásaival szemben.

Velem azonos székhelyen praktizál férjem, Dr. Juhász Zoltán, aki klasszikus polgári jogi ügyekkel foglalkozó egyéni ügyvéd. Tekintettel arra, hogy az ügyvédi hivatásról alkotott elveink azonosak, azonban szakterületeink csak részben fedik egymást, a több jogterületet érintő kérdésekben, ügyfeleim igényeinek megfelelően – további költségek és időveszteség nélkül – lehetőség van egy másodlagos ügyvédi vélemény kikérésére is.

Dr. Kiss Erika

ügyvéd

tanácsadás

peres képviselet

polgári jog

szerződések

Dr. Kiss Erika ügyvéd Debrecen001

családjog

CIVIL SZERVEZETEK

öröklés

ingatlanjog

ÜGYVÉD DEBRECEN ÉS NÁDUDVAR VÁROSÁBAN

Dr. Kiss Erika ügyvéd Debrecen001

JOGI SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGI KÖRNYEZETBEN

SZAKTERÜLETEK

CSALÁDJOG

Széleskörű tapasztalattal rendelkezem a peres és peren kívüli családjogi jogviták terén.

Kiemelt ügycsoportok:

 • házassági bontóperek,
 • élettársi életközösség felbontása,
 • gyermekelhelyezés,
 • gyermektartásdíj megállapítása, módosítása megszüntetése,
 • kapcsolattartás szabályozása, megváltoztatása,
 • házassági vagy élettársi vagyonjogi szerződés elkészítése,
 • házastársi vagyonközösség megszüntetése.

INGATLANJOG

Az ingatlanok jogi helyzetének rendezése nagy felelősséggel jár, éppen emiatt elengedhetetlen a körültekintő és precíz ügyvitel.

 • ingatlannal kapcsolatos okiratok szerkesztése (adásvételi szerződés, ajándékozás, bérleti szerződés csereszerződés, haszonélvezeti jog alapítása…stb.)
 • ingatlanokkal kapcsolatos peres képviselet ellátása,
 • közös tulajdon megszüntetése,
 • elbirtoklási igények érvényesítése,
 • telekalakítás,
 • társasházi lakás, garázs, termőföld, zártkert, ház, házrész és bármely ingatlan ügyintézésével kapcsolatos jogi tanácsadás.

PERES ÉS PEREN KÍVÜLI KÉPVISELET

Mind a polgári, mind pedig a büntető eljárási jog jelentős változáson megy keresztül. A reformok kihatnak a bírósági és közjegyzői nemperes eljárásokra is.

Fő szabállyá vált az elektronikus kapcsolattartás és alapjaiban változott meg az igényérvényesítés módja, eszköztára.

Arra törekszem, hogy a jogszabályok útvesztőiben szaktudásommal ügyfeleim segítségére lehessek. 

Öröklési jog, hagyatéki ügyek, végrendeletek

Tapasztalataim alapján a családi kapcsolatok szövevényessége és azok rendezetlensége miatt az öröklési jogi szabályok alkalmazása egyre nehezebbé válik.

Egyre gyakrabban találkozom határon átnyúló öröklési jogvitákkal, így mára elengedhetetlenné vált a nemzetközi magánjogi szabályozás ismerete és azok alkalmazása a hagyatéki eljárások során. 

E körben az alábbi ügycsoportokkal foglalkozom: 

 • végrendelet készítése,
 • tartási, életjáradéki, öröklési szerződés készítése,
 • képviselet hagyatéki eljárásban,
 • peres képviselet ellátása öröklési jogvitákban,
 • öröklési, hagyatéki ügyekkel kapcsolatos jogi tanácsadás.

SZERZŐDÉSEK KÉSZÍTÉSE ÉS VÉLEMÉNYEZÉSE

A szerződések joga olyan terület, amely speciális tudást igényel.  A felek nem ritkán írnak alá olyan okiratot, amely jogi szakember segítsége nélkül készült, és sokszor a tényleges szerződési akaratukat sem tartalmazza megfelelően. 

Álláspontom szerint egy ilyen kötelezettségvállalás a későbbiekben  visszafordíthatatlan problémákat tud okozni.  Ennek elkerülése érdekében szükségesnek tartom a felek akaratának feltérképezését és egy ennek megfelelően kialakított szerződéses tartalom rögzítését. 

E körben vállalom szerződések készítését és véleményezését. 

EGYESÜLETEK

Az egyesületek ügyei intézésében szerzett széleskörű tapasztalataim alapján elmondható, hogy a jogszabályi háttér változékonysága miatt manapság az egyesület vezető tisztségviselőitől nem várható el a szakszerű segítség nélküli  ügyintézés. 

A civil bírósági eljárások költségmentessége sok egyesületi vezetőt arra ösztönöz, hogy az ügyvédi munkadíjat is megspórolva maga intézze az egyesület bírósági nyilvántartásával kapcsolatos ügyeit.  Az eljárások elhúzódása és bonyolultsága, valamint a bírósággal történő állandó kapcsolattartás miatt azonban sokan ráébrednek arra, hogy jogi szakember segítségével könnyebben és lényegesen gyorsabban intézhetők a civil szervezetek ügyei. 

E körben vállalom:

 • egyesület alapítását
 • alapszabály módosítását
 • egyesület megszüntetését

ALAPÍTVÁNYOK

Az alapítványok, mint civil szervetek számára elengedhetetlen a törvényes működés, hiszen csak így tudják megvalósítani az alapító okiratban megfogalmazott céljaikat.  Egy szervezet törvényes működése érdekében szükséges valamennyi, a civil szervetek jogával foglalkozó jogszabály folyamatos nyomon követése, amely komoly felkészültséget kíván meg.

E körben az alábbiakkal foglalkozom:

 • alapítvány alapítása
 • alapító okirat módosítása
 • alapítvány megszüntetése

BÜNTETŐJOG

Tapasztalataim alapján egy büntetőeljárás során az ügyvédnek kulcsfontosságú szerepe van már az eljárás megindulásának pillanatától. 

E körben vállalom mind a védelem ellátásával, mind pedig a sértetti képviselettel kapcsolatos teljeskörű ügyintézést.

JOGI TANÁCSADÁS

Előzetes időpont egyeztetést követően fogadom irodámban azon kedves Ügyfeleimet, akik egy adott ügy kapcsán vagy általánosságban szeretnének jogi tanácsot, véleményezést kérni.

Az ügy bonyolultságától függően, az esetleges irattanulmányozás után arra törekszem, hogy szakmailag megalapozott tájékoztatást nyújtsak, és megnyugtató megoldást találjak a felmerült problémára.

 

Üzenet

A mellékelt űrlap használatával tájékoztatást kérhet ügyvédi tevékenységeimről és időpontot foglalhat ügye intézése érdekében.

A beérkező üzeneteket folyamatosan figyelemmel kísérem, és igyekszem mihamarabb választ adni a megkeresésekre.

Adatkezelési Szabályzat: https://drkisserika.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Ezt a honlapot a Debreceni Ügyvédi Kamara ügyvédi névjegyzékébe bejegyzett dr. Kiss Erika ügyvéd (Debrecen, Arany J. u. 44 fszt. 1.) tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a http://magyarugyvedikamara.hu portálon megtalálhatóak. Nyilvántartási szám: 0657. A jelen honlapon elérhető bejegyzések, cikkek nem minősülnek ajánlattételnek, ajánlattételre történő felhívásnak vagy konkrét jogi tanácsadásnak: céljuk, hogy az érdeklődő tájékozódni tudjon dr. Kiss Erika ügyvéd elérhetőségeiről és szakterületeiről. A honlap az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 6/2018. (III.26.) MÜK szabályzat figyelembevételével készült. 

Copyright © 2017-2021 | Dr. Kiss Erika ügyvéd Debrecen | Minden jog fenntartva.